Privacyverklaring

                                                 

 Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door mij, Jantien Rip, via Zonnestraal Coaching verleende diensten.

 Zonnestraal Coaching, gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Deze gegevens betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 

Waarom ik gegevens nodig heb

Als u bij mij coaching of een behandeling krijgt dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Bijzondere persoonsgegevens die u gedeeld heeft kunnen met uw toestemming in een korte samenvatting gezet worden ter herinnering voor een volgende sessie.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud ik het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Reden voor het bewaren van deze gegevens met bewaartermijnen: NAW gegevens, zolang deze wettelijk voor de belastingdienst bewaard dienen te worden.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan derden indien dit op uw verzoek is, dan wel met uw toestemming, of indien dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Zonnestraal Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@zonnestraalcoaching.nl

 

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@zonnestraalcoaching.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via info@zonnestraalcoaching.nl

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 02-02-2020